Kliendile

Trükikoda Auratrükk peab oluliseks oma praeguste ja tulevaste klientide rahulolu ja selleks, et lihtsustada trükiteenuste tellimise protsessi, leiate alajaotusest nõuandeid ja infot meile saaadetavate failide kohta.

Toimetame oma klientide valminud trükitooted üle-eestiliselt ja ka väljaspool Eestit operatiivselt kätte, kasutades selleks kuller- ja postiteenust. Täpsemat infot trükiste kättetoimetamisest saate siit.