Trükkimine – nõuded

Trükitoodete kvaliteetne trükkimine eeldab nõuetekohast algmaterjali.

Selleks, et meie trükikoja klientide trükkimise lõpptulemus vastaks ootustele, palume klientidel jälgida nõuetekohase algmaterjali nõudeid:

 1. Professionaalne kujundustarkvara
  Trükkimiseks edastatava faili valmistamiseks on kasutatud professionaalset kujundustarkvara CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Quark Xpress, Freehand. Samuti võib failid esitada konverteeritult PDF-, EPS- või PS-vormingus.
 2. PANTONE’i või CMYK-värvid
  Kvaliteetse trükitulemuse saavutamiseks kasutada edastatud kujundusfailides ainult nimetatud värve. Kindlasti ei soovita kasutada RGB vms värve
 3. Tekstide kirjapilt
  Selleks, et trükkimise käigus säiliks soovitud kirjapilt soovitame originaalfailidele lisada ka kasutatavad fondid või konverteerida kogu tekst vektorgraafikaks (convert to curves)
 4. Täpne värviedastus
  Et trükikoda Auratrükk trükitöö kvaliteet vastaks kliendi ootustele, pannakse trükikojas Auratrükk enne trükkimist kliendiga paika võimalikult täpne värviedastus. Trükkimine toimub vastavalt kliendiga eelnevalt kooskõlastatud täpsete CMYK- ja Pantone’i värvinäidiste põhjal edastatud värvitoonidele.

Juhul kui trükkimiseks edastatav fail ei vasta eelpool nimetatud nõuetele, aitame teid ka selle nõuetekohaseks muutmisel:

 1. Trükikoda Auratrükk aitab vajadusel ümber kujundada ka Microsoft Office’i (.doc, .xls, .ppt jt) vormingus tehtud tööd vastava kujundustarkvaraga, kuid sellisel juhul ei pruugi tulemus enam olla identne originaaliga
 2. Juhul kui töö on käsikiraja paberil või ideetasandil, siis teostab trükikoda Auratrükk Teile sobiva kujunduse ja trükiettevalmistustööd

Trükkimine Auratrükis on kiire ja lihtne protsess.