Keskkond

Iga ettevõtte tootmistegevus ja toodang mõjutavad keskkonda. Trükikoda Auratrükk on üheks oma eesmärgiks seadnud teadliku keskkonnasäästliku tegevuse.

Meie trükiteenused on keskkonnasäästlikud ning toodangusse kuuluvad visiitkaardid, voldikud, flaierid, kleebised, plakatid, etiketid, kutsed ja muud trükised. Nende  trükkimine toimub keskkonnanõudeid silmas pidades.
Auratrüki keskkonnapoliitika põhimõteteks on

  • keskkonnale vähemohtlike ainete (lahustid, värvid jm) kasutamine tootmisprotsessis;
  • tootmisprotsessi arendamine, nii et vähenevad elukeskkonna saastamine ja jäätmete teke;
  • keskkonnateadlike tarnijate ja allhankijate eelistamine;
  • personali arendamine ja koolitamine, nii et kõigis töölõikudes osatakse teha tööd ohutult ja säästlikult.

Oma töös pöörame suurt tähelepanu keskkonda kaitsvate abinõude rakendamisele ja tööohutusele, ajakohastades neid tegevusi vastavalt kliendi vajadustele ja nõudmistele ning seadusandluse muudatustele.