Trükiteenused

 

Trükikoda Auratrükk pakub juba aastast 1995 oma klientidele kvaliteetset trükiteenust. Meie trükikoja valdkonnaks on erineva trükitehnika ja järeltöötlusega toodete trükkimine. Trükised mängivad ettevõtte maine kujundamises olulist rolli, andes oma osa esmamulje loomisel ettevõttest kliendile, koostööpartnerile.

Trükikoda Auratrükk on pakutavate trükitoodete valikul arvestanud ettevõtte vajadusi ja kujundanud sellest lähtuvalt järgmiste trükiste valiku – arveblanketid, ümbrikud, saatelehed ja visiitkaardid, mis räägivad palju firma olemusest ja usaldatavusest. Lisaks sümboolikaga toodete trükkimisele, on meie trükikoja tootevalikus ka trükised, mille kaudu saab otsese kontakti potentsiaalse kliendiga – voldikud, brošüürid, reklaamlehed, plakatid, flaierid ja kleebised.

Samuti pakume tootelahendusi ka tähtpäevadeks ja erinevateks üritusteks – postkaardid, kutsed, tänukirjad, tunnistused. Lisaks trükkimisele aitame leida teie ideele ka sobiva kujunduslahenduse.

Täpsem ülevaade trükikoda Auratrükk trükistest leiate Trükiteenused alajaotustest.

Reklaammaterjalid:

reklaam

Muud trükised:

muud