Kvaliteet

Pilt esilehele 1

Ligi kahekümneaastase ajaloo jooksul on trükikoda Auratrükk pööranud erilist tähelepanu toodangu kvaliteedile ning firma mainele klientide ja partnerite silmis. Auratrükist tellitud trükised – visiitkaardid, kleebised, blanketid, templid, plakatid, etiketid ja teised trükitooted on kõrge kvaliteediga. Seda tagavad pidevad investeeringud nüüdisaegsesse tehnikasse ja töötajate professionaalsuse tõstmisesse.

Trükikoda Auratrükk valmistab kiiresti ja kvaliteetselt kliendi poolt tellitud trükised.
Selleks, et trükkimise protsess rahuldaks oma ühtlase tasemega nii meid kui ka kliente, juurutas meie trükikoda 2004. aasta kevadel ISO 9001:2000 standarditele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi. ISO juhtimissüsteem toetab meie protsesside ja juhtimiskvaliteedi pidevat parendamist ning kindlustab kliendivajaduste õigeaegse ja kvaliteetse täitmise.

Trükikoda Auratrükk kvaliteediväärtused tagavad kliendi nõudmistele vastavad trükitooted – trükkimine Auratrükis tagab kvaliteedi.

Kui ka sinu jaoks on meie silmis tähtsad väärtused trükitoodetele tellimisel olulised, siis saada kindlasti meile oma hinnapäring.

Trükikoda Auratrükk klientide positiivset tagasisidet saab lugeda siit.