Trükikojad

Trükikojad - Gutenbergi trükimasin

Gutenbergi trükimasin

Trükikojad – lühiajalugu

Trükitööstuse esimeseks pääsukeseks võib pidada Johann Gutenbergi, kes leiutas 1440. aastal mahlapressi eeskujul mehaaniliselt toimiva trükivormi – metallist välja sulatatud tähemärgid kaeti trükivärviga ja paber suruti neile vastu. Tänapäeva trükikojad kasutavad Gutenbergi tehnoloogia moodsamaid versioone.

Esimene litograafiline trükimasin on pärit aastast 1906, mil ameeriklasest paberitootja Ira A. Rubel kasutas kujutise kummiplaati trükisilindrilt paberile edasiandmiseks. Välja arendatud tehnoloogiat kasutavad enamikud  tänapäevaseid ofsettrükimasinatega trükikojad.

Eestis asutati esimesed trükikojad 17. sajandil, nendeks olid Tartu Ülikooli trükikoda (1631) ja Tallinnas Reusneri Gümnaasiumi trükikoda (1633). Eesti esimese litograafiatöökoda avati 1818. a Tallinnas kunstnik Carl Waltheri poolt.
20. saj alguseks oli kirjastamine kujunenud iseseisvaks ärivaldkonnaks ja suurema tegevuskapitali saamiseks hakkasid trükikojad ühinema ja moodustama kirjastusühinguid.

Trükikojad – tänapäev

Ofsettrüki põhimõte on kaasaegsetes trükimasinates jäänud endiseks, kuid kõrgtehnoloogilised lahendused hoiavad värvitasakaalu kogu trükiprotsessi vältel stabiilse. Suur osa trükiks ettevalmistustöid tehakse arvutitega. Moodne tehnoloogia võimaldab arvutis koostatud pildi kanda otse ofsetplaadile, jättes vahele lisaaega nõudva fotolao protsessi. See omakorda võimaldab saada märksa kõrgema kvaliteediga värvitrükised.

Trükikojad – Auratrükk

Trükikoda Auratrükk alustas tootmist 1995. a. märtsis ühe väikese trükimasinaga. Kuna tellimuste maht kasvas jõudsalt, oleme kiiresti laienenud ja meie areng jätkub. Tänaseks oleme hankinud 5 trükipressi ning erinevaid masinaid, millega teeme mitmekülgset järeltöötlust. Sel viisil suudame rahuldada klientide vajadusi võimalikult kompleksselt ja neil on võimalus hoida kokku kõige kallimat vara ‑ aega. Meilt saate kõik trükised tellida ühest kohast. Trükikoda Auratrükk kuulub Eesti innovaatilisemate ja dünaamilisemalt arenevate trükikodade hulka.

Tehnika viperusteta tööks on vaja ka inimesi. Selleks, et meie trükitööde kvaliteet vastaks klientide nõudmistele, panustame oma töötajate koolitusse. Töötajate pidevõpe on trükikoda Auratrükk üheks tunnuseks. Meil töötavad väljaõppinud meistrid, kes oskavad vilunult kasutada trükimasinaid ning suudavad hästi ja ladusalt kliente teenindada. Tänu oma kogemustele suudavad meie trükikoja töötajad anda kliendile head nõu trükiste kujundamisel või sobiva paberi valikul.

Kõik see aitab meil pakkuda oma klientidele kvaliteetset, kiiret ja paindlikku trükiteenust.