Toetus Eesti kunstile

Trükikoda Auratrükk toetab kaasaegset Eesti kunsti Kursi koolkonna meistrite maalide ostuga.

AuraTrükk oli edukas trükiteenuste hankel

Trükikoda Auratrükk võitis Procter&Gamble Rootsi haru trükiteenuste hanke.