Riigi Teataja

17. juunil sai sõlmitud järjekordne koostööleping Auratrüki ja Riigikantselei vahel, mille raames sai meie firma tellimuse Riigi Teataja paberväljaande trükkimiseks 2008. a. teisel poolel. Auratrükk teostab Riigi Teataja trükkimist alates 2006. a. jaanuarist, andes välja 3-4 numbrit iga nädal.