ISO 9001:2000 auditeerimine on edukalt lõpetatud!

31. augustil jõudis meie firmas edukalt lõpule ISO sertifitseerimisauditi 2. etapp (vastavusaudit). Auditi tulemusena andsid audiitorid soovituse väljastada meie firmale ISO 9001:2000 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat.

Uus numeraator

Oleme muutnud dokumentide ja blankettide numereerimise kiireks ja täpseks tänu äsja ostetud uuele numeraatorile Morgana.

ISO kvaliteedisüsteemi juurutamine

Alates 08.03.2004 toimub meil tootmine kvaliteedisüsteemi ISO 9001:2000 alusel.
ISO standardi juurutamise 1. etapi läbisime edukalt. 28.07.2004 toimunud dokumentide ülevaatusel firma kvaliteedisüsteemis mittevastavusi ei esinenud.

Uue kliendihaldustarkvara kasutusele võtmine

Koostöös firmaga W-All IS oleme alates 01.06.2004 välja töötanud ja rakendanud CRM-tarkvara Aurasoft.

TTÜ riigihanke võitmine

09.07.2004 tunnistas Tallinna Tehnikaülikool meid võitjaks riigihanke konkursil ‘TTÜ trükiteenuste ostmine’.

EV Kaitseministeeriumi riigihanke võitmine

27.02.2004 kuulutati Kaitseministeeriumi poolt korraldatud riigihanke konkursi ‘Trükiste ja teabematerjalide kirjastamisteenuse ning ametipaberite ja dekoratiivtrükiste tellimine’ võitjaks meie trükikoda.

LTKH riigihanke võitmine

13.02.2004 tulime võitjaks Lääne-Tallinna Keskhaigla poolt korraldatud konkursil ‘Tervishoiuteenuse osutamist tõendavate dokumentide blankettide trükiteenuse ostmine’.